GIC Insights 2018: Venue

THE RITZ-CARLTON BEIJING FINANCIAL STREET

1 Jin Cheng Fang Street East, Financial Street
Beijing, 100033 China